Hizmetlerimiz


İcra İflas Hukuku

İCRA - İFLAS HUKUKU

İcra İflas hukukuna “cebri icra hukuku” veya takip hukuku da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile yerine getirilmesidir.
Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili işleri düzenleyen hukuk dalıdır.
Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alır.
Aile Hukuku

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini konu alır.
Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Bu hukuk dalı, telif hakları ve sınaî mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşur.
Deniz Ticaret Hukuku

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz Ticaret Hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticareti düzenleyen hukuk dalıdır.
İŞ VE İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

İş sağlığı ve güvenliği; kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalardır.
İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini konu alır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik sistemleri, sanayi devriminin neden olduğu ekonomik, sosyal ve politik değişimler sonucu ortaya çıkmıştır.
Askeri Ceza Hukuku

ASKERİ CEZA HUKUKU

Askeri şahıslar; mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, erbaş ve erler ile askeri öğrencilerdir.
Yabancılar Hukuku

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar hukuku, bir ülkede bulunan yabancıların yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları hukuk sistemidir.
Tapu ve Gayrimenkul Davaları

TAPU VE GAYRİMENKUL DAVALARI

Büromuz bu alanda da uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir.
İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve şahıslarla olan ilişkilerini konu alır.
Vergi Uyuşmazlıkları

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

Büromuz bu alanda da uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir.
Sermaye Piyasası Hukuku

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Sermaye piyasası hukuku, sermaye piyasasını düzenleyen hukuk kurallarıdır.
Havacılık ve Uzay Hukuku

HAVACILIK VE UZAY HUKUKU

Büromuz bu hukuk alanında da uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir.
Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU

Büromuz bu hukuk alanında da uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir.
Anayasa Hukuku

ANAYASA HUKUKU

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, ülkemizdeki diğer yargı yollarından usul ve başvuru süreci bakımından farklılık göstermektedir.
Bilişim Hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.
Arabuluculuk

ARABULUCULUK

Büromuz bu alanda da uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir.